Cennik

Poniższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi. Nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczne wynagrodzenie za świadczenie usługi przez nasze biuro rachunkowe negocjujemy ze wszystkimi naszymi Klientami indywidualnie.

Ceny nie zawierają …podatku VAT, który na usługi księgowe wynosi 23%.

Comiesięczne zapisy w ewidencjach:

 Liczba zapisów w miesiącu

Księgi Rachunkowe

Ewidencja przychodu

Księga Przychodów i Rozchodów

Ewidencja VAT sprzedaży

Ewidencja VAT zakupu

 do 30 zapisów

500,00 zł‚

50,00 zł‚

120,00 zł‚

50,00 zł‚

50,00 zł‚

 Każde następne 10 zapisów

25,00 zł‚

10,00 zł‚

10,00 zł‚

10,00 zł‚

10,00 zł‚

Sporządzanie i składanie deklaracji miesięcznych i okresowych:

Dokumenty rozliczeniowe pracowników wraz z kartą przychodów, rozliczenie ZUS, dokumentacja kadrowa, płace (od jednej osoby)

30,00 zł.‚

Dokumenty rozliczeniowe ZUS pracodawcy (od jednej osoby)

15,00 zł.‚

Dokumenty zgłoszeniowe ZUS (od jednej osoby)

15,00 zł.‚

Informacja o uzyskanych dochodach PIT-11/PIT-8B/PIT-8A (od jednej osoby)

15,00 zł.‚

Zamknięcie roku KPiR, Ewidencji przychodu, Bilans, Zamknięcie roku (księgi handlowe)

opłata za grudz.

Deklaracja roczna CIT

40,00 zł.‚

Roczne zeznanie o wysokości dochodu PIT – w przedziale:

30,00 zł‚/ 50,00 zł.‚

Komentarze są wyłączone.